خلاقیت

خلاقیت در کسب و کار

داشتن خلاقیت در کسب و کار یکی از مهم ترین عوامل رشد و پیشرفت در کسب و کار است. خلاقیت به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک ایده یا یک مفهوم تازه است. خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد.

تصورات مؤثر خلاقیت:

تصورات مؤثر در خلاقیت، عبارتند از:

 • تصورات مثبت یا حدس زننده: تصوراتی که ما از چیزهای لذت بخش و اتفاقاتی که دوست داریم برایمان بیفتد در ذهن می سازیم. مانند تصورات بصری که به ما امکان می دهد هر تصویر فکری دلخواه را در مغز به وجود آوریم.
 • تصورات بازسازنده: تصوراتی که ما را قادر می سازند تا تصویرهای گذشته را به طور غیر ارادی در مغز خود بازسازی کنیم.
 • تصورات ساختاری: حس ذاتی برای تجسم اشکال سه بعدی و توانایی غریزی برای ساختن تصویری واضح و سه بعدی در مغز از نقشه ای مسطح، مانند قدرتی که هوانوردان را در فرود آوردن هواپیما به زمین در پروازهای بدون دید یاری می کند.
 • تصورات جانشینی: تصوراتی که به وسیله آنها می توانیم خود را به جای دیگران قرار داده و در غم ها و شادی های آنها شریک شویم.
 • تصورات پیش بینی کنند: تصوراتی که انسان را قادر می سازند تا در مورد آینده حدس زده و آن را پیش بینی کند.همچنین برای رشد و تکامل خلاقیت زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد.گاهی پاره ای از باورها می تواند مانعی اساسی در رشد بنیان خلاقیت در نظام فکری و آموزشی یک جامعه شود. بویژه اگر این باورها انگیزه نوآوری را متوقف یا راکد کند. جوامعی که گوشه گیری و انزواطلبی را ارزش میدانند بستر مناسبی برای بروز خلاقیت نیستند.

شش مرحله فرآیند خلاقیت:

فرآیند حل خلاقانه مسائل، دارای الگویی شش مرحله ای است.

 • مرحله اول: حقیقت یابی

حقیقت یابی شامل گام های زیر است:

 • تعریف مسئله: در این مرحله فرد مسائلی را که باید حل کند شناسایی و انتخاب می کند.
 • آماده سازی: جمع آوری و گزینش داده های مربوط به موضوع که این داده ها شامل دانشی که از قبل در ذهن وجود داشته به علاوه دانش‌هایی است که جدیداً برای حل خلاق مسئله جمع آوری می‌کنیم.
 • مرحله دوم: پالایش

داده های جمع آوری شده نیاز به پالایش و طبقه بندی اساسی دارد تا اطلاعات سره از ناسره را از هم جدا کرده و میان اندیشه ها و مطالب مناسب بیهوده تفکیک قائل شویم و آنهایی را که به درد نمی‌خورند در سطل زباله ای بزرگ بریزیم.

 • مرحله سوم: تجزیه و تحلیل

در این مرحله، فرد در عمق اطلاعات دریافتنی به کنکاش و جستجو می پردازد و مطابق با مسئله و هدفی که از حل مسئله دارد، از اطلاعات استفاده می کند. البته بخشی از این تلاش به صورت ناآگاهانه بوده و ذهن به طور ناخودآگاه به پردازش اطلاعات در ذهن می پردازد که به آن «دوره کمون» (والاس ۱۹۲۶) نیز گفته می شود.

 • مرحله چهارم: ایده یابی

در این مرحله، به کمک داشته های ذهنی که در مراحل اول تا سوم طی فرآیندهای ویژه ای جمع آوری و پردازش شده اند، فرد شروع به تولید ایده های خلاقانه می کند که شامل گام های زیر است:

 • ایجاد ایده ها: تدبیر ایده های آزمایشی موقت به عنوان سرنخ های ممکن
 • پروراندن ایده ها: این مرحله با انتخاب مفیدترین ایده های حاصله و افزودن یا تغییر و ترکیب آنها که منجر به ایجاد ایده های جدیدتر و متکامل تر می شود انجام می پذیرد.
 • مرحله پنجم: راه حل یابی

این مرحله شامل دو گام زیر است:

 • ارزشیابی فرد: فرد از این طریق بهترین ایده های تولید شده را انتخاب می کند.
 • گزینش: انتخاب راه حل نهایی از میان ایده های انتخاب شده و پیاده سازی آن
 • مرحله ششم: بازخوردگیری

این مرحله، پس از پیاده سازی ایده هایی که در مرحله پنجم گزینش شد، صورت می گیرد. با گرفتن بازخورد مناسب ضعف ها و کاستی های ایده ها مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از تجربیات عملی، ایده ها متکامل تر و عملی تر می شوند. طی این مراحل، در مرحله اول تا سوم فرد با استفاده از نیروی تعقل به جمع آوری اطلاعات و بازپروری آنها می پردازد. در مرحله چهارم که اوج تعامل قوه تفکر و تخیل است و باید آن را هنگامه بروز جوانه های خلاقیت در ذهن آدمی دانست، با استفاده از قدرت تصور و خیال پردازی و با کمک داده های پردازش یافته مراحل قبل، ذهن موفق به ابداع ایده های درخشان می شود. در مرحله پنجم و ششم به کمک قوه داوری و قضاوت که خود از شئون تفکر است و پیشتر در مورد آن توضیح داده شد، بهترین و عملی ترین راه ها را انتخاب و با گرفتن بازخورد مناسب به کمک تفکر علت و معلولی و قضاوتی، یافته های ذهنی را به راه حل های عملی و کارامد تبدیل می کنیم.برخی دیگر بر اساس نظریه معرفت شناختی برای فرآیند خلاقیت مراحل دیگری را بیان داشته اند.

راه های افزایش خلاقیت در کسب و کار

 

 

آیا می دانید راه های افزایش خلاقیت در کسب و کار چیست؟

آیا خلاقیت اکتسابی است یا ذاتی؟

شاید این سوال را بارها و بارها از خودتان پرسیده باشید که آیا خلاقیت ذاتی ست؟

چه راه هایی برای افزایش خلاقیت در کسب و کار من وجود دارد؟

خلاقیت

 

پاسخ:

۱- اول از همه بدانید که “شما به اندازه همه انسان ها خلاق هستید!”

۲- هرگز ارزش یک خروجی خلاقانه را دست کم نگیرید! خروجی خلاقانه: خروجی از کاری به خصوص ولی به موقع و به گونه ای مناسب

۳- برای خلاقیت وقت بگذارید! هر روز، در یک ساعت به خصوص.

۴- محدودیت ها را در آغوش بگیرید! این محدودیت ها، فرصت هایی برای کارآفرینی شماست.

۵- سعی کردن و شکست خوردن بهتر از این است که هرگز سعی نکنید.

۶- آماده شوید تا بهترین ایده های تان را شکوفا کنید. فضا را برای ایده های جدید دیگر خالی کنید!

۷- همه تأثیراتی که می گیرید را در آب نمک بخوابانید!

۸- همه ی چیزهایی که الهام بخش شما هستند را جمع کنید!

۹- خلاقیت، پیدا کردن رابطه ها بین همه چیز است.

۱۰- دیگران بهتر از شما خواهند بود. و این چیز خوبی است.

۱۱- خودتان را با بهترین ها احاطه کنید!(شما در زندگی و کسب و کار میانگین ۵ نفر از افرادی هستید که بیشترین وقت تان را با آن ها می گذرانید. شما حاصل مجموعه تاثیراتی هستید که می پذیرید.)

۱۲- فکر نکنید! خلق کنید!

۱۳- حتی اگر تنها هم باشید می توانید خلق کنید!

۱۴- از همین امروز چیزی را شروع کنید!

۱۵- عاشق عجله کردن در خوشحالی می شوید وقتی شروع کنید. (شروع کنید! تمامش کنید! شادی کنید! و دوباره از اول تکرار کنید!)

۱۶- با اهدافتان بزرگ شوید! (سعی در شکار ستاره ها و دست نیافتن به آن ها هنوز هم چیز خوبی است. ما از دنبال کردن چیزی ارزشمند و بزرگ تجربه کسب می کنیم و در این راه مسیر برتر خودمان را خواهیم یافت.)

۱۷- چیزی را بیافرینید که از آن لذت می برید! (محصول نهایی شما کاملا منعکس کننده شادی و لذتی است که شما در آن نهاده اید.)

 

 

چرا خلاقیت در کار به این اندازه اهمیت دارد؟

دانشمندان ، خلاقیت را به صورتهای متعدد و متنوعی تعریف کرده اند که هر کدام به نوعی ، روشنگر بعدی از فرایند مهم خلاقیت است. در مجموع می توان گفت:

خلاقیت ، عبارت است از به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید

از تعریف فوق می توان چنین استنباط کرد که خلاقیت در هر نوع فعالیتی صورت می گیرد و تنها محدود به نوع خاصی از آن نیست. در ادامه با سورنا کد همراه باشید.

 

اهمیت خلاقیت

تداوم حیات سازمان ها به بازسازی آنها بستگی دارد؛ بازسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز واصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود؛ بدون بازسازی ، سازمان نمی تواند دوام زیادی بیاورد.

برای مثال، یک شرکت باید محصول و خدمتی مورد نیاز مشتریان باشد؛ نیاز مشتریان با گذشت زمان تغییر می کند و با لطبع محصول یا خدمت مورد نیاز مشتریان باید با قیمت و کیفیت خوب و در زمان مناسب ارائه گردد؛ اگر شرکت خود را با این تغییرات ونیازها هماهنگ نسازد، ممکن است ضمن تحمل هزینه هنگفت، چنانکه باید، به اهداف خود دست نیابد.

خلاقیت برای بقای هر سازمانی لازم است . در طی زمان ، سازمانهای غیر خلاق از صحنه محو می شوند؛ و اگر چه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است، موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم می گردد.

تأثیر عمده تغییرات محیطی بر واحد تجاری و صنعتی ، ضروری ایجاد تغییر در آن را اجتناب ناپذیر می سازد. این تغییر ممکن است در محصول ، خدمت ، تکنولوژی ، ساختار تجاری، روابط کارگری و یا در هر قسمت دیگری باشد؛ آنچه که در دهه های اخیر تازگی دارد سرعت تحولات شگفت انگیز در زمینه های مختلف است.

آنچه که امروز بیشتر از گذشته بر سازمانها آشکار گشته است، ضرورت پیش بینی راههایی است به جهت رفع نیازهایی که ممکن است ، در آینده به دنبال تغییرات احتمالی پدیدار شود؛ که هر سازمانی یا باید از پیش خود را برای چنین تغییراتی آماده سازد با انیکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.

ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی

خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری در کاربرد فکرها سروکار دارد. از نظر گاه مدیریتی ، خلاقیت صرف، کافی نیست.فکر باید به عمل نیز در آید، و لازمه این امر به کارگیری فکرهای جدید برنامه های مدیری است. هر برنامه ریزی بسیار موفق ، نیاز به صدها فکر و ایده کاربردی دارد. موفقیت نهایی و در بعضی از موارد بقای خود سازمان به توانایی برنامه ریز در ایجاد و به کارگیری فکرهای جدید بستگی دارد.

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند؟

هر انسان مدیر یا غیر مدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است؛ بنابراین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد؛ زیرا آنچه محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است، جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزادسازی ذهن، از پیش فرضها و الگوهای زنجیره ای ذهنی ، در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در عمل را می‌توان به دو برابر افزایش داد.

موانع خلاقیت

در راه خلاقیت ، موانعی وجود دارد که در اینجا تنها به موانع اصلی به اختصار اشاره می کنیم.

 1. عدم اعتماد به نفس،
 2. ترس از انتقاد و شکست،
 3. تمایل به همرنگی وهمگونی،
 4. عدم تمرکز ذهنی،

 

 

سورنا کد

نظر خود را وارد نمایید.
نظرات
07/05/1401 08:59 ق.ظ
<a href=https://buycialikonline.com>buy generic cialis online</a> Buy Doxycycline Mexico
27/05/1401 05:30 ق.ظ
Amoxicillin Treat Abcess <a href=https://iverstromectol.com/>ivermectin for horses</a> Where Can I Buy Alli Weight Loss Pills
10/06/1401 02:42 ق.ظ
The development of consensus statements by the International Consultation on Sexual Dysfunction and treatment guidelines by the ISSM has done much to standardise the management of PE <a href=http://cialisfstdelvri.com/>buy cialis daily online</a>
12/06/1401 06:43 ق.ظ
In particular, the regime with moderate initial per capita income but low initial education exhibits substantially higher capital-skill complementarity than the regime with low income and low education and the regime with high education <a href=http://buypriligyo.com/>buy priligy pakistan</a>
14/06/1401 04:51 ق.ظ
<a href=https://vtopcial.com/>cialis generic best price</a> The ingredients listed for that product include ginseng root and tribulus terrestris, a leafy plant
19/06/1401 04:50 ق.ظ
Hello Everyone, I m 30 years old and ttc for 1. <a href=https://clomida.com/>fastest way to get clomid pct</a> While some women never have symptoms and can get and get over bacterial vaginosis without even knowing they had it lucky girls , for the vast majority it causes itchiness, burning, and pain in the vagina.
22/06/1401 06:57 ق.ظ
This statistic seems to align with other data widely available on fertility treatment providers websites, suggesting that the upper limit for women to use their own eggs for IVF is between 42 and 45 years old. <a href=https://tamoxifenolvadex.com/>cheap online nolvadex</a> why would I use vitex, and WHAT IS it.
25/06/1401 09:50 ب.ظ
Our work provides a direct demonstration that autoantigenic stimulation can contribute to lymphomagenesis. <a href=https://buydoxycyclineon.com/>i took expired doxycycline</a> Even though new techniques produce vaccines that are less sensitive to heat called thermostable, they still have to be stored in the refrigerator between 2 C and 8 C, and the cold chain must be strictly respected during transport.
15/07/1401 09:10 ق.ظ
Antony, USA 2022 06 27 23 08 31 <a href=http://buylasixon.com/>how long does lasix stay in your system</a> However, edoxaban and apixaban had a greater risk reduction for major bleeding versus warfarin than did dabigatran, as well as greater risk reduction for stroke and SE versus warfarin than did rivaroxaban
21/07/1401 12:26 ق.ظ
While it does not invade the tissues, these are usually high grade and have the potential to spread quickly <a href=http://bestcialis20mg.com/>cialis 5mg</a>
09/08/1401 07:22 ق.ظ
<a href=https://stromectol.homes/>acheter stromectol en ligne</a> In fact, LCIS is considered a marker for increased risk of developing invasive breast cancer
17/08/1401 09:39 ب.ظ
Association of adverse events and survival in colorectal cancer patients treated with adjuvant 5 fluorouracil and leucovorin Is efficacy an impact of toxicity <a href=http://priligy.me/>generic priligy</a> Human epidemiologic studies revealed that SNPs in IFNAR1 and IFNA8 are associated with significantly altered overall survival of patients with WHO grade 2 to 3 gliomas
22/08/1401 12:14 ب.ظ
<a href=http://nolvadex.one/>tamoxifen vs raloxifene</a> Monitor Closely 2 voriconazole increases levels of rilpivirine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism
25/08/1401 03:08 ق.ظ
There are platelet aggregation inducing domains on human podoplanin, PLAG4 81 EDLPT 85, and PLAG3 that contribute to the binding of platelet CLEC 2 <a href=http://lasix.autos/>lasix 20 mg</a>
28/08/1401 02:34 ق.ظ
Truong SR, Barry WT, Moslehi JJ, Baker EL, Mayer EL, Partridge AH 2016 Oncologist 21 6 666 70 Primary publication 27107002 PubMed PMC4912366 PubMed Central EGLN1 Inhibition and Rerouting of О± Ketoglutarate Suffice for Remote Ischemic Protection <a href=https://clomid.mom/>is clomiphene the same as clomid</a> 142 40 mg Caja x 1 amp
28/08/1401 05:26 ق.ظ
delgra does ivermectin cure candida Since 1907, United Press International UPI has been a leading provider of critical information to media outlets, businesses, governments and researchers worldwide <a href=https://stromectol.ink/>oral medication for scabies</a> Chemotherapy is often associated with losing one s hair, and in fact, there are drugs used to treat cancer that cause varying degrees of hair loss
01/09/1401 06:31 ق.ظ
<a href=https://doxycycline.world/>buy doxycycline eu</a> Ahmad uDfMgYFrZnJTvDN 6 17 2022
18/09/1401 06:58 ق.ظ
EXCELLENT PRODUCT <a href=https://lasix.one>lasix for pulmonary edema</a>
20/09/1401 09:33 ق.ظ
<a href=https://zithromax.one>buy clamelle azithromycin 500mg tablets</a> tramadol and pholcodine both increase sedation
24/09/1401 04:17 ب.ظ
To determine pathways that are significantly affected by Dox, we performed KEGG pathway and GO term enrichment analysis on these transcripts Fig <a href=http://vlasixs.cyou>lasix uk online</a> using a biopsy and histology
28/09/1401 07:58 ق.ظ
<a href=https://stromectol.lol>online pharmacy stromectol</a> He will say Are You making fun of me when You are the Sovereign
06/11/1401 12:25 ب.ظ
Authors Vincent R, Treff N, Budde M, Kastenberg Z, Odorico J Journal Stem Cells Dev Page No 953 Fri Dec 01 00 00 00 EST 2006 Volume Year 15 2006 Product Usage <a href=http://brandviagra.sbs>marijuana and viagra</a> It may also ultimately reduce the number of patients who opt for mastectomy instead of a re excision surgery, as well as reduce overall cost of breast cancer care
06/11/1401 01:10 ب.ظ
To treat the complex illness of BC, most common therapies include radiotherapy, chemotherapy and surgery; however, pharmacological approaches are repurposing new drugs to develop a more efficient treatment with better results <a href=http://stromectol.one>ivermectin purchase online</a>