products.tags.productstaggedwith

داده کاوی

این پروژه توسط شرکت سورنا کد برای سازمان فرهنگی طراحی شده است که امکان تحلیل وآنالیز داده و نمایش آن را برای مشتریان فراهم می کند پایه ی این پروژه به زبان mvc وجاوا اسکریپت نوشته شده است که قابل استفاده در سازمان ها و شرکت هایی که نیاز به آنالیز و تحلیل داده دارندمی باشد
0 تومان