اینترنت نانو

چهارشنبه, 9 مهر 1399

اینترنت نانو

سنگ بنای اصلی اینترنت اشیاء نانو، فناوری نانو است. اینترنت اشیاء نانو متشکل از شبکه ی نانو مقیاس اشیاء فیزیکی است که توسط ارتباط نانو پشتیبانی می شوند و اطلاعات را در میان یکدیگر مبادله می کنند.

 

 سنگ بنای اصلی اینترنت اشیاء نانو

سنگ بنای اصلی اینترنت اشیاء نانو، فناوری نانو است. اینترنت اشیاء نانو متشکل از شبکه ی نانو مقیاس اشیاء فیزیکی است که توسط ارتباط نانو پشتیبانی می شوند و اطلاعات را در میان یکدیگر مبادله می کنند.

 زیربنای اینترنت اشیاء نانو

زیربنای اینترنت اشیاء نانو می تواند با ترکیب دستگاه های نانو و دیگر فناوری ها، از جمله اینترنت اشیاء، شبکه ی حسگرها، محاسبات ابری، تجزیه و تحلیل کلان داده ها و غیره گسترش یابد. زیر بنای اینترنت اشیاء نانو به ناحیه ی بهره برداری و پهنای باند ضروری بستگی دارد که مستلزم کاربردهای خاص است.

 بکارگیری از اینترنت اشیاء نانو

افزایش و بکارگیری دامنه ی وسیعی از اینترنت اشیاء نانو، به مواردی از جمله پردازش توانمندی ها، ذخیره سازی کلان با هزینه های پایین، آنتن های هوشمند و تکنولوژی  Tagهوشمند در سامانه ی بازشناسی با امواج رادیویی، بستگی دارد.

 

 

 

ادامه ی این مقاله را در وبلاگ ما به آدرس زیر مطالعه کنید

 

مقاله ی سورنا کد در مورد اینترنت اشیاء نانو

نظر خود را درج نمایید