پروژه های جاوا اسکریپت

این پروژه ها توسط شرکت سورنا کد با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت نوشته شده است   

داده کاوی

این پروژه توسط شرکت سورنا کد برای سازمان فرهنگی طراحی شده است که امکان تحلیل وآنالیز داده و نمایش آن را برای مشتریان فراهم می کند پایه ی این پروژه به زبان mvc وجاوا اسکریپت نوشته شده است که قابل استفاده در سازمان ها و شرکت هایی که نیاز به آنالیز و تحلیل داده دارندمی باشد
0 تومان