تلفنهای قابل كاشت در بدن

شنبه, 16 مرداد 1400

تلفنهای قابل كاشت در بدن phones Implantable

 

مقاله ی سورنا کد در مورد تلفنهای قابل كاشت در بدن phones Implantable

 

تجهیزات پوشیدنی به سرعت در حال گسترش هستند. این تجهیزات به طور ساده ای  می توانند فناوریهای دیگر را به كار بگیرند یا منتقل كنند. به همین دلیل، انسان به زودی شاهد پوشیدنیهایی است كه درون بدن كاشته می شوند. در واقع، در سالهای آینده با پدیدهای به عنوان «تجهیزات پوشیدنی كاشتنی» روبرو خواهیم شد. این حوزه با شتابی باورنكردنی در حال پیشرفت و توسعه است وخیلی زود وارد زندگی عادی مردم می شود. یكی از این موارد، تلفنهای قابل كاشت در بدن است. وابستگی شدید انسانها به گوشیهای هوشمند باعث شده است كه در طول شبانه روز مایلیم كه این دستگاهها در دست ما یا نزدیك ما باشند. این وابستگی باعث شده است كه متخصصان این حوزه به راهكاری برای این موضوع بیاندیشند تا این وسیله به طور فیزیكی و دائم به ما متصل شود. این اتفاق شروع شده و در حال رخ دادن است. در همین راستا اكنون محققان بر روی توسعه سنسورهایی كار می كنند كه با تعبیه در استخوان انسان، بلندگوهایی زنده بسازند. همینطور دانشمندان دیگری در حال كار روی كاشتنی های چشمی هستند كه امكان تصویربرداری و عكسبرداری را با برهم زدن پلكهای چشم فراهم می كند. این تصاویر می توانند روی یك ذخیرهساز محلی واقع در بدن انسان مانند تراشه RFID كاشته شده در بازو، ذخیره شوند. مهمترین بخش چالش برانگیز یك گوشی هوشمند كاشتنی در بدن انسان، صفحه نمایش است. برخی از محققان نیز درحال طراحی سیستمی هستند كه بتواند تصاویر را روی یك پوست مصنوعی نمایش دهد. حتی ممكن است تصاویر در یك قطعه كاشتنی چشمی ظاهر شوند. 

 

از این رو در آینده همه مردم تلفن هایشان را در بدن خود خواهند كاشت و این تلفن ها دستیاران فوق العاده هوشمند آنها در انجام كارهای روزانه و همچنین كارهای بسیار پیچیده خواهند بود.

 

ادامه ی این مقاله را در وبلاگ ما به آدرس زیر مطالعه نمایید.

مقاله ی سورنا کد در مورد تلفنهای قابل كاشت در بدن phones Implantable

نظر خود را درج نمایید