مقاله ی سورنا کد در مورد پروتکل های اینترنت اشیاء

دوشنبه, 8 دی 1399

انواع پروتکل های اینترنت اشیاء

 

همانگونه که اطلاع دارید پروتکل ها مجموعه ای از قوانین و استاندارد ها می باشند ، که برای ارتباط میزبان ها در شبکه باید مورد استفاده قرار بگیرند. اینترنت اشیا نیز دارای تعدادی پروتکل می باشد، که هر کدام دارای کاربرد خاصی بوده و ویژگی های منحصر به فردی دارد. بنابراین در این مقاله به معرفی انواع پروتکل اینترنت اشیا می پردازیم.

انواع پروتکل های اینترنت اشیاء

نظر خود را درج نمایید