اقدامات پلیسی با اینترنت اشیاء

جمعه, 9 آبان 1399

مقاله ی ما در مورد  

اقدامات پلیسی پیش‌بینی‌کننده جرم Predictive policing

 

 

«اقدامات پلیسی پیش‌بینی‌کننده جرم» به استفاده از تکنیک‌های ریاضی، الگوریتم‌های پیش‌بینی‌کننده و سایر تکنیک‌های تحلیلی برای شناسایی فعالیت‌های جرم‌انگارانه بالقوه اشاره دارد. 

روش‌های پلیسی پیش‌بینی شده، در چهار دسته کلی قرار می‌گیرد:


1) روش‌های پیش‌بینی جرم 
2) روش‌های پیش‌بینی مجرم 
3) روش‌های پیش‌بینی هویت مرتکبین جرم 
4) روش‌های پیش‌بینی قربانیان جرم 

 

ادامه ی این مقاله را در وبلاگ ما به آدرس زیر مطالعه کنید منتظر نظزات شما هستیم

 

مقاله ی سورنا کد در مورد اقدامات پلیسی پیش‌بینی ‌کننده جرم

نظر خود را درج نمایید